Koncerty renesanční hudby při příležitosti 490. výročí narození pana Zachariáše z Hradce.

Koncert

Územní odborné pracoviště Národního památkového ústavu v Telči a státní zámek Telč připravili na třetí zářijový víkend několik akcí, které připomenou 490. výročí narození Zachariáše z Hradce. Dva komponované večery na toto téma proběhnou ve dnech 16. a 17. září 2017 od 18.00 hodin na státním zámku Telč. Jejich součástí bude vždy přednáška Martiny Indrové z Národního památkového ústavu a poté koncerty renesanční hudby, na kterých vystoupí soubory Ritornello a Santini & Capella Ornamentata. 

V sobotu 16. září 2017 v 18.00 hodin proběhne v konírně státního zámku Telč přednáška na téma Svět renesančního kavalíra, která poodkryje dobu a život renesančního člověka. Poté vystoupí soubor Ritornello pod vedením Michala Pospíšila.

V neděli 17. září 2017 v 18.00 hodin proběhne v konírně státního zámku Telč přednáška na téma Páni z Hradce, která bude věnována rodu pánů z Hradce a připomene životní osudy Zachariáše z Hradce. Poté vystoupí soubory Santini & Capella Ornamentata.

Vstupné na všechny akce je dobrovolné.Zachariáš z Hradce se ujal telčského panství v polovině 16. století. Osvícený a bohatý velmož, též díky sňatku s Kateřinou z Valdštejna, přestavěl velkoryse gotický hrad a nechal přistavět renesanční zámek. Italští řemeslníci povolaní na zámek rovněž pomohli měšťanům přestavět gotické domy, které opatřili honosnými štíty a podloubím. V té době byl také vybudován městský vodovod, nový špitál, založeny řemeslné cechy, nové rybníky a byly položeny základy systematického hospodaření na panství. Doba Zachariáše z Hradce znamenala pro Telč v mnoha ohledech dobu rozkvětu pro hrad i město.

Komorní soubor Ritornello se zabývá především hudbou 16. a 17. století. Soubor se snaží vrátit hudbu z kategorie „vážné hudby“ mezi základní potřeby člověka, jako je universální řeč dorozumění pomocí malých a nejmenších hudebních forem (píseň, tanec) v jejich eleganci i syrovosti zároveň. Soubor užívá historických nástrojů nebo jejich věrných replik (loutna, theorba, barokní kytara, niněra, renesanční dudy, barokní moldánky, varhanní positiv, cinky a dulcián, renesanční trombony, šalmaje, chalumeaux, flétny a fistuly, violy da braccio i da gamba, barokní housle, bubny atd.), starých ladění a temperatur, původních herních a pěveckých technik. Jednotlivé typy programů zasahují do různých historických hudebních žánrů. Více informací o souboru: www.ritornello.cz.

Capella Ornamentata (rozuměj jako „kaple ozdobená“ nebo „zpěvy ozdobené“). Hlavním posláním ansámblu je autentická interpretace převážně duchovní hudby 16. a 17. století a prezentace v České republice zatím méně známých dechových nástrojů jako je cink, barokní pozoun, dulcian a dalších. Jeho členové působí v renomovaných českých i zahraničních souborech staré hudby. Má na svém kontě řadu prestižních vystoupení v České republice i v zahraničí a do svých projektů zve zahraniční hudebníky. V roce 2010 se Capella Ornamentata prezentovala v programu České televize v pořadu Terra musica. Více informací o souboru zde:  www.capella-ornamentata.cz.

Smíšený pěvecký sbor Santini, který působí ve farnosti Telč od roku 2008, se věnuje interpretaci hudby všech žánrových kategorií se zvláštním zaměřením na hudbu duchovní a liturgickou. V současné době má 20 členů. Sbor působí nejenom ve městě Telči a blízkém okolí, koncerty organizuje i ve vzdálenějších městech a obcích. V současné době spolupracuje převážně s třebíčským tělesem Ad hoc quartet. Za dobu svého působení soubor vydal tři CD -  Santini v ŘÍŠI DIVŮ, vánoční GAUDETE a nejnovější Santini v akci. Více na www.santini-telc.cz.

Krátce o přednášející:

PhDr. Martina Indrová je absolventkou Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Do roku 2007 pracovala na odboru památkové péče Ministerstva kultury v oddělení ochrany kulturních památek, od ledna 2008 zastávala funkci náměstkyně pro výkon památkové péče Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Telči, od dubna 2012 do června 2017 toto pracoviště řídila. V současné době řídí odbor Edukace a dalšího vzdělávání na generálním ředitelství Národního památkového ústavu.