Adventní jarmark SDÍLENÍ na zámku v Telči

Netradiční prohlídka

Adventní jarmark Sdílení
1. 12. 2018 – 13.00–17.00 hod.
Hlavní a vstupní nádvoří zámku


Řemeslný trh, tvořivé dílny, ruční výrobky, svařené víno, mošť, občerstvení. V zámecké zahradě budou k vidění dravci ze záchranné stanice. Dobrovolným vstupným přispějí návštěvníci na provoz Sdílení.

V Konírně zámku ve 14:00 hod. vystoupí dětský folklórní soubor Krahuláček.